این پارچه ها از الیاف فایبرگلاس بافته شده اند که مقاومت حرارتی آها از ۴۲۰ الی ۵۶۰ درجه سانتیگراد می باشد.این پارچه ها در عرض های ۱ الی ۱۰۰ سانتیمتر و در ضخامت های ۰٫۱میلیمتر(۱۰۰گرمی)،۰٫۲میلیمتر(۲۰۰گرمی)،۰٫۴میلیمتر(۴۳۰ گرمی)،۱میلیمتر،۱٫۵میلیمتر،۳ میلیمتر عرضه میشوند.
عرضه پارچه فایبر گلاس در انواع نواری ومتری درعرض ۲سانتیمتر الی ۱متربا ضخامت های مختلف از۱میلیمتر تا۳میلیمتر(۱mm-1/5mm-2mm-3mm)و۱۰۰گرمی ۰/۱و۲۰۰گرمd mm0/2و۴۳۰گرمی در انواع فویلدار وساده باتحمل دمای۵۵۰الی۶۰۰درجه سانتیگراد برای استفاده درصنایع مختلف…