نوار فویلدار 1.5 میل 10 سانت

برای آنکه این نوع نوارهای نسوز ها را بهتر بشناسیم و بدانیم که نوارهای نسوز فویل دار چیست شاید بد نباشد ابتدا از روکش های آلومینیمی سخن به میان  آوریم.  فویل آلومینیوم به صفحه های نازک از جنس آلومینیوم ارجاع داده می شود که در اثر نورد آلومینیوم با ضخامت بالا طی فرآیند نورد گرم و سرد به ضخامت کمتر از 0.2 میلی متر و بیشتر از 6 میکرون تبدیل شده است. فویل آلومینیوم قابل انعطاف است و می تواند به آسانی خم شود یا در اطراف اجسام پیچیده شود.

×