پکینگ تفلونی روغنی

پکینگ تفلونی از PTFE خالص بافته شده که نخ‌های آن یک به یک به تفلون رقیق آغشته شده و با استفاده از روانکار خاصی عمل آوری می‌شود. این محصول دارای خاصیت پلاستیک بالاست. تحت فشارهای پایین در حوضینگ بدون تغییر فرم در طولانی مدت باقی می‌ماند به عبارت دیگر دارای پایداری ابعادی است. ضریب اصطکاک پایین سبب عدم افزایش حرارت سطح محور دوار حتی در سرعتهای نسبی بالا می‌شود.

×