پارچه نسوز فویلدار (7)

پارچه فایبرگلاس (12)

پارچه سیلیکون (8)

پارچه سرامیکی (6)

پارچه تفلون (8)

ورق میکا (2)

ورق تفلونی (1)

میکا رولی (1)

کاغذ سرامیکی (1)

برد سرامیکی نسوز (1)

پکینگ فایبرگلاس (1)

پکینگ سرامیکی (1)

پکینگ تفلون (4)

پکینگ آرامید (4)

طناب فایبرگلاس (1)

طناب سرامیکی (2)

نخ فایبرگلاس (4)

نخ دوخت آرامید (2)

نوار فویلدار (1)

نوار فایبرگلاس (2)

نوار سیلیکونی نسوز (1)

نوار سرامیکی نسوز (4)

نوار تفلون (2)

پتو سرامیکی (2)

نمد نسوز (4)

پودر نسوز (1)

عایق های ساختنی (1)