فایبرفلون پارچه فایبرگلاس انواع نوار فایبرگلاس

دسته‌بندی محصولات

محصولات تکتازنسوز در شش دسته‌ی زیر قرار دارند.

آخرین محصولات

جدیدترین محصولات ارایه شده توسط تکتاز نسوز

پتو سرامیکی

پتو سرامیکی

پکینگ فایبرفلون

پکینگ تفلونی روغنی

پکینگ فایبرفلون

پکینگ تفلونی خشک

پکینگ طناب سرامیکی

طناب گرد سرامیکی سیمدار

پکینگ طناب سرامیکی

پکینگ سرامیکی سیمدار

محصولات تصادفی

پارچه فایبرگلاس

پارچه ۴۳۰ گرمی

پکینگ طناب سرامیکی

پکینگ سرامیکی سیمدار

بدون دسته‌بندی

پارچه دورو سیلیکون

بدون دسته‌بندی

نخ بافت

بدون دسته‌بندی

میکا

پکینگ فایبرفلون

پکینگ تفلونی خشک