Fireproof felts نمدهای نسوز

Fireproof felts نمدهای نسوز نمد از پشم طبیعی با کیفیت بالا ساخته شده است ، در مقایسه با دیگر پشمهای معمولی ، نازک تر و نرم تر است. ، کشش الیاف خوب ,  و نرمی دارد. نمد پشمی از قابلیت کاهش خوبی برخوردار است ، به سختی از فرم خارج می شود. مهمترین ، این […]